თვალის კლინიკა "ახალი ტექნოლოგიები - მაგო" გთავაზობთ უპრენცედენტო მკურნალობას. მხედველობის აღდგენა 1 საათში, ქირურგიისა და მედიკამენტების გარეშე!


მხოლოდ ჩვენთან!  ექსკლუზიური , უნიკალური მეთოდით   - მაგოთერაპია

მედიკამენტებისა და ქირურგიის გარეშე პროცედურიდან ერთ საათში მხედველობის მომატება!

 

მაგოთერაპია დაცულია ქართული,რუსული და ევროპული პატენტებით რაც მეტყველებს მეთოდის აღიარებასა, უვნებლობასა და უსაფრთხოებაზე

 ჩვენ როგორ ვმკურნალობთ სიელმეს ?

ადამიანის ნებისმიერი ორგანოს ფუნქციის ( სმენა, მეტყველება, მხედველობა და სხვა) გამართული მუშაობა დამოკიდებულია ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე. თავის ტვინი კი მისი ცენტრალური ნაწილია. ის ჩვენი ორგანიზმის ძირითადი კომპიუტერია, რომლის გამართული მუშაობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწორად ღებულობს და ამუშავებს ტვინი მიღებულ ინფორმაციას.

მკურნალობამდე მკურნალობის შემდეგ 10 წლის შემდეგ

 როდესაც ადამიანი ცუდად ხედავს ერთი ან ორივე თვალიდან  თავის ტვინამდე   მიდის სუსტი  ან ძალიან   სუსტი იმპულსი .   შესაბამისად   ტვინი ვერ აღიქვამს  ამ იმპულს და  ადამიანი  ვერ ხედავს  სრულყოფილ  გამოსახულებას. ფუნქციის გარეშე ნებისმიერი ორგანო ატროფიას განიცდის.!  თვალი,რომელიც  ცუდად  ხედავს ვერ მონაწილეობს მხედველობის პროცესში, იგი  ,,ზარმაცდება“ და იხრება. ამიტომაც შეარქვეს მას „ზარმაცი თვალი“ . აგრეთვე, თუ ტრავმის ან დაავადების გამო, რომელიმე ჯანსაღ თვალში მხედველობა საგრძნობლად  კლებულობს,დროთა განმავლობაში პრობლემური თვალი გადახრას იწყებს და ვითარდება მეორადი სიელმე. 

 აქედან გამომდინარე, ჩვენი უპირველესი ამოცანაა-მხედველობის მომატება!

   იგივე მიზეზით, დაბალი ან  სუსტი მხედველობის დროს  დარღვეულია შერწყმის უნარი(  ბინოკულარული  მხედველობა).  

  როდესაც, მაგოთერაპიიდან  1  საათში  პაციენტს  ემატება  მხედველობა,  ცენტრალური ნერვული სისტემა  უკვე აღიქვამს ამ გაძლიერებულ  იმპულს  ,შესაბამისად     თვალი( ან თვალები)  უკვე იღებენ მონაწილეობას  მხედველობის აქტში,  რაც აგრეთვე განაპირობებს  ბინოკულარული   მხედველობის ანუ შერწყმის უნარის   სრულ ან ნაწილობრივ აღდგენას.   

 მომატებული მხედველობა და  შერწყმის უნარის აღდგენა -  ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი   ავტომატურად უზრუნველყოფს  თვალის  სიმეტრიულ დგომას  და სიელმის  კუთხის შემცირებას ან  გაქრობას.

რაც მთავარია,შედეგი სტაბილურია 10-15 წლის მანძილზე,რაც დასტურდება სამეცნიერო,  ფოტო და ვიდოე მასალით

მკურნალობამდე მკურნალობის შემდეგ 8 წლის შემდეგ
მკურნალობამდე მკურნალობის შემდეგ 11 წლის შემდეგ

რატომ არის არსებული სიელმის სამკურნალო მეთოდები უშედეგო?

სიელმე არ არის მხოლოდ კოსმეტიკური დეფექტი, როდესაც თვალი( თვალები) გადახრილია ზემოთ,ქვემოთ, ცხვირისაკენ ან საფეთქლისგენ, მას ხშირად თან სდევს მხედველობის დაქვეითება, გაორება, გაზარმაცებული თვალი, შერწყმის უნარის დარღვევა და სხვა ქირურგიული ოპერაციბი სიელმის დროს არ ისახავს მიზნად მხედველობის მომატებას ან შერწყმის უნარის აღდგენას, მისი ფუნქციაა -კოსმეტიკური დეფექტის შესწორება., რაც ტექნიკურად კუნთის მარტივი შემოკლებით ხდება. თვალი რომელიც ვერ ხედავს, კვლავ ვერ მონაწილეობს მხედველობის პროცესში ამიტომაც, ,დროთა განმავლობაში მრავალჯერადი ოპერაციების მერე, თვალი კვლავ იხრება ! არსებული ვარჯიშები (სათვალეები , თვალის ახვევა და სხვა) , რომელიც სიელმის სამკურნალოდ 200 წელზე მეტია გამოიყენება, სამწუხაროთ ნაკლებად ეფექტურია ან დროებითი ეფექტი აქვს.Developed by   
                MRG web studio