თვალის კლინიკა "ახალი ტექნოლოგიები - მაგო" გთავაზობთ უპრენცედენტო მკურნალობას. მხედველობის აღდგენა 1 საათში, ქირურგიისა და მედიკამენტების გარეშე!


კატეგორიები
ჩვენ შესახებ
ჩვენზე მედიაში
ჩვენი მისია
მაგოთერაპიის ავტორი და კლინიკის ხელმძღვანელი
კომპანია
მაგოთერაპიის ავტორი და კლინიკის ხელმძღვანელი

  მაგოთერაპიის  და  12 გამოგონების  ავტორი გახლავთ ,  აკადემიკოს სვიატოსლავ ფეოდოროვის მოწაფე, მედიცინის მეცნიერებათა  დოქტორი, პროფესორი, ქალბატონი  მაკა გოგიაშვილი.

 

 

 

 

 

აკადემიური კვალიფიკაცია                                                     

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი                                  1978        

სამკურნალო  ფაკულტეტი. ექიმი                                                                                                                                                                                    

 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი                                  1979                                                                 

(კლინიკური ორდინატურა)  ქირურქის კვალიფიკაცია                                    

                                                                                                                              

მოსკოვის თვალის მიკროქირურგიის                                                       1985

კომპლექსი (ასპირანტურა)            

 

მოსკოვის თვალის მიკროქირურგიის                                                       1989  

კომპლექსი (მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი)                                                                               

                                                                                                                                                 

როსტოვის   ნეიროკიბერნეტიკის                                                              1990         

სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტი                           

(ნეიროსტიმულაციის კურსი) 

                                                                                                                                                                                                                                     

საბჭოთა კავშირის  სოციალური გამოგონების ფონდი.                        1991 

მოსკოვი     (ზოგადი სტიმულაციი კურსი)                                                            

 

რუსეთის დიპლომის   შემდგომი  განათლების აკადემია                      1993  

(დაბალ ინტენსიური   ლაზეროთერაპია)    

                     

 მოსკოვის  თვალის მიკროქირურგიის კომპლექსი                                1995

(დოქტორანტურა)             

 

 მოსკოვის  თვალის მიკროქირურგიის კომპლექსი                                 2000    

(მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი)                                                                             

 

 რუსეთის ფედერაციის ადამიანის ტვინის  სამეცნიერო                         1998

კვლევითი  ინსტიტუტი  (ტვინის ფუნქციონალური ნეიროქიმია)                                                                                    

 

Cource on  “ Prevention of Bblndness”   Bethesda.                                                  1999   

Marylend.,  Washington D.C.   U S A                                                          

                                                                                                                   

Cource  on” 0PHTHALMOMETRY,”    .Bethesda.Maryland.                                  1999               

Maryland.    Washington D.C.     U S A                                                                                                                                           

 

                                      ს ა ზ ო გ ად ო ე ბ რ ი ვ ი         ა ქ ტ ი უ რ ო ბ ა

 

ნიუ იორკის  სამეცნიერო აკადემიის   ქმედითი წევრი                             1996                                                                                                       

 

 

 ევროპელ  ოფთალმოლოგთა საბჭოს წევრი                                             1996                 

 

 

ქალები სიცოცხლის და მშვიდობისათვის                                                   1997

(საქველმოქმედო ორგანიზაცია)                                                      

 

 

საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია                                        2000

Rotary International Club                                                                      

 

 

 

 

საქართველოს მეცნიერთა და  ექიმთა                                                         2004 

ასოციაცია .  ზეპირი მოხსენება

“თვალის სნეულებათა  მკურნალობის  ახალი   მიდგომა”        

 

 

 

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა                                            2005                 

 ასოციაცია .      ზეპირი მოხსენება

“ რატომ არის სათვალე თვალის ყავარჯენი“                            

 

 

 

MEDICAL WOMEN”S INERNATIONAL ASSOCIATION                                       2012                   

CENTRAL EUROPEAN REGIONAL CONGRESS .REPORT

How much do you know  about  new method of treatment                        

of  Nystagmus and  Optical Nerve Atrophies.                                                    

 

საქართველოს  ექიმთა პოსდიპლომური                                                       2012    

განათლების ასოციაცია. ზეპირი მოხსენება

„მაგოთერაპიით  ნამკურნალები პაციენტების შორეული

შედეგები’                                                                                                        

              

 

                                                        ნ ა ბ ე ჭ დ ი       შ რ ო მ ე ბ ი                                                                                                                                                                          

1975   თბილისის ივ. ჯავახიშვილს  სახელობის  სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტთა  სამეცნიერო საბჭოს 38 კონფერენცია “ ჰიპერთერმიული სინდრომი ბავშვთა ქირურგიის პრაქტიკაში“     გვ.181“         

 

1975 Ереван    17ая  Всесоюзная  конференция  Студенческого  Научного Общества  по Детской хирургии .  Материалы 17ой    Всесоюзной  конференция  Студенческого  Научного Общества  по Детской хирургии   “ К вопросу лечения переломов  костей   сочетанным переломом бедренной кости “, стр   346         

                                                                                     

1976    КАЗАНЬ   18ая  Всесоюзная     конференция  Студенческого  Научного Общества  по детской хирургии  . Материалы 18ой    Всесоюзной  конференция  Студенческого  Научного Общества  по Детской хирургии. “  Комплексная энзимо терапия  гнойных ран“, стр  203      

 

1977 Уфа 19 ая  Всесоюзная     конференция  Студенческого  Научного Общества  по детской хирургии      Материалы 19ой    Всесоюзной  конференция  Студенческого  Научного Общества  по Детской хирургии     “  К вопросу лечения аппендикулярных  перитонитов", стр 179  

 

1978   BIALYMSTOKU 18 UCZELNIANA KONFERENCJA    WYDAWNICTWA UCZELNIANA AKADEMII. MEDYCZNEJ W BIALYMSTOKU  Studenckich  kol  naukowych medykow

„К вопросу определения жизнеспособности ишемизированной кишечной петли“, стр 36

 

 1986  Школа Симпозиум   МОСКВА-ТЕЛАВИ

 Тезисы докладов Школа Симпозиум Москва-Телави 1986.    М. Гогиашвили  -  "Молекулярная регенерация коллагена  в офтальмологии", стр111      

 

1988 Медицинский реферативный журнал  номер 1.

А.И. Ивашина, М.А. Гогиашвили - „Исследование рефракционной  эффективности радиальной кератотомии в зависимости от надрезов„ ,стр11

 

1988  Рационализаторское  предложение  “Способ определения минимального количества надрезов при радиальной кератотомии“,  Удостоверение номер 753

 

 

1988  Медицинский реферативный журнал номер 1 .  

А.И. Ивашина, М.А. Гогиaшвили -  „Анализ рефракционной эффективности   кератотомических надрезов в зависимости от их количества, возраста пациента и оптометрических данных“, стр 11

 

1997 Gogiashvili M.,” Application of red and infrared laser in a complex treatment of  NYSTAGMUS and OPTIKAL  NERVE  ATROPHIES “ The First   International Congress. Laser health’97“,Page 38  Limassal, Cyprus

 

1997 Gogiashvili M., Abdushelishvili M.”, Effectiveness of laser therapy in treatment of AMBLYOPIA “ The First International Congress “Laser health’97”, Page 2. Limassal, Cyprus

 

1998 Гогиашвили М.А, Способ лечения частичной атрофии зрительного нерва, Москва., Российская Федерация. Патент на изобретение  # 2146909

 

1998   Гогиашвили М.А, Способ лечения аномалии рефракции  сочетанных с дисбинокулярной амблиопией,  Москва, Российская Федерация. Патент на изобретение # 2146910,  

 

1998 Гогиашвили М.А, Устройство для изучения остроты зрения, Москва., Российская Федерация. Свидетельство на полезную   модель # 14127. 

 

1998  Гогиашвили М.А, Устройство для лечения аккомодации, Москва, Российская Федерация. Свидетельство на полезную модель    # 13149.

 

2000   Гогиашвили М.А, Устройство для лечения врожденной дегенерации сетчатки, Москва, Российская Федерация. Свидетельство на полезную модель    # 14126.

 

2000  Гогиашвили М.А, Устройство для лечения амблиопии, Москва, Российская Федерация. Свидетельство на полезную модель  # 12918   

 

2000 Гогиашвили М.А, Устройство для тренировки зрения, Москва., Российская Федерация.,Свидетельство на полезную модель  #  14114

 

2000  Гогиашвили М.А, Устройство для тренировки зрения, Москва., Российская Федерация., Свидетельство на полезную модель  #   14127

 

2000   Гогиашвили М.А, Устройство для лечебного воздействийя  на глазное яблоко. Москва., Российская Федерация.,  Свидетельство на полезную модель  # 15455

 

2000 Гогиашвили М А   Устройство для проверки  остроты зрения Москва., Российская Федерация.,  Свидетельство на полезную модель  # 14010

 

                                                                       ჯ ი ლ დ ო ე ბ ი

1975    Первая премия Ереванского Медицинского Института за лучший доклад на  Всесоюзной конференция Студенческого  Научного Общества по Детской хирургии  

1978     თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი-საპატიო სიგელი სტუდენთა სამეცნირო წრეში  აქტიური მონაწილეობსათვის                Developed by   
                MRG web studio