ექიმთან
მიღებაზე
ჩაწერა

 

 

მადლობას ვუხდით ყველა პაციენტს, ვინც ხელმოწერით თანხმობა განაცხადა ქვემოთ მოცემული მასალების გამოქვეყნებაზე.