ექიმთან
მიღებაზე
ჩაწერა

რატომ მატულობს მხედველობა
„ გ ა ნ უ კ უ რ ნ ე ბ ა დ ი “

დაავადებების დროს ქირურგიის და მედიკამენტების გარეშე.

 

მ ა გ ო თ ე რ ა პ ი ა

 

არა ქირურგიული,

 

არა მედიკამენტოზური,

 

მხედველობის  აღდგენის  ფიზიოლოგიური მეთოდი.

 

კლინიკურად გამოცდილი. სტაბილური შედეგები. გართულებების და რისკის გარეშე.

რას ეფუძნება მაგოთერაპია

 

1901 წელს რუსმა ფიზიოლოგმა ნ.ე. ვედენსკიმ სენსაციური აღმოჩენა გააკეთა. მან დაამტკიცა, რომ ნებისმიერი პათოლოგიის დროს უჯრედები იმყოფებიან ცოცხალი, მაგრამ ფუნქცია დაკარგული ’მიძინებული” ანუ პარაბიოტულ მდგომარეობაში. ეს გახდა საწინდარი იმისა, რომ მეცნიერების გარკვეულმა ჯგუფმა დაიწყო ბადურაზე არსებული უჯრედების „გამოღვიძება“, ანუ მათთვის ფუნქციის (მხედველობის ) აღდგენა, ე.ი. პარაბიოტული მდგომარეობიდან გამოყვანა. 1980 წლების ბოლოს. მოსკოვის თვალის მიკროქირურგიის ინსტიტუტში იყო ბევრი სხვა და სხვა სახის წარმატებული მცდელობა, უჯრედების პარაბიოტული მდგომარეობიდან გამოყვანის, მათ შორის ქირურგიული გზითაც.
ჩვენი კოლეგების გამოცდილების ინტერპრეტაციამ

ჩაუყარა საფუძველი მაგოთერაპიას.

 

ქირურგიული ჩარევის ნაცვლად, ჩვენ გამოვიყენებთ სხვა და სხვა ტიპის აპარატურას, რომელიც სპეციალურად შექმნილია მაგოთერაპიისთვის. კანის ზემოდან განთავსებული აპარატურა,  წამის 0,002 ნაწილში, ორგანიზმში იწვევს დადებითი ბიოქიმიურ ცვლილებებს, უჯრედები გამოდიან პარაბიოტული მდგომარეობიდან და მათ უბრუნდებათ ფუნქცია-მხედველობა.
რატომ  ხედავთ  ცუდად ?

 

 

ადამიანის ნებისმიერი ორგანოს  ფუნქციონირება დამოკიდებულია  ცენტრალური ნერვულ სისტემის გამართულ მუშაობაზე.

ინფორმაციის  გადამტანი  ნერვულ სისტემაში  არის  ნერვული იმპულსი.   ესენი არიან  „უჯრედი  სპეციალისტები“ , რადგან ყველა ნეირონის  ფუნქცია   მკაფიოდ  არის განსაზღვეული, თუ რომელ ორგანოს რომელი ნეიროიმპულსი მიაწოდოს.

ნეიროიმპულსის  წარმოქმნა  და მისი სწორი ფუნქციონირება დამოკიდებულია უჯერდშიდა  მიმდინარე  ნივთიერებათა   ცვლის  პროცესებზე.  ნივთირებათა ცვლის დარღვევა  იწვევს  შეფერხებებს  ნერვული იმპულსის  წარმოქმნა - გადაადგილებაში.

 

როდესაც  თვალი  (თვალები)  ცუდად  ხედავს,  თავის ტვინამდე   მიდის სუსტი  ან  ძალიან   სუსტი  იმპულსი. შესაბამისად   ტვინი ვერ  აღიქვამს  ამ  იმპულს, ვერ  ამუშავებს  მას  და  გამოსახულებაც  ამიტომ  ხდება   არაასრულყოფილი  და  წაშლილი.

 

მ ნ ი შ ვ ნ ე ლ ო ვ ა ნ ი ა: 

 

რამდენად სწორად ღებულობს თავის ტვინი ინფორმაციას ნერვული იმპულსების მეშვეობით. რამდენად სწორად ამუშავებს ტვინი მიღებულ ინფორმაციას. რამდენად სრულყოფილად გადასცემს ტვინი ამ ინფორმაციას შესაბამის ორგანოებს.
     

 

რა არის ნერვული იმპულსი და ნეირონი ?

ნერვულ სისტემაში ინფორმაციის მატარებელი და გადამტანი არის ნერვული იმპულსი, რომელიც ნერვულ უჯრედში ელექტროქიმიური პროცესის შედეგად წარმოიქმნება და სწრაფად, წამის 0.002 ვრცელდება ნერვული უჯრედის გრძელი წანაზარდის - აქსონის მეშვეობით

 

 

  ეს საკმაოდ რთული პროცესია და უფრო მარტივად გასაგები   რომ იყოს, თუ რა არის ნერვული უჯრედი ანუ ნეირონი და   როგორ გადასცემს იგი იმპულსებს, წარმოვიდგინოთ მიწიდან   ფესვებით ამოღებული ხე.

 
თავის ტვინის ნეირონები, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა და სხვა ფორმის და ზომისაა, ძირითადა შედგება  სამი  ნაწილიდან:  უჯრედის  გრძელი ნაწილი  -  აქსონი, შევადაროთ ხის ღეროს. ხის ფესვის ბოლქო - არის
უჯრედის სხეული, ხოლო აწეწილი ფესვები  -  არის დენტრიტები.
ნერვული უჯრედები ერთმანეთთან კონტაქტს სინაპსების მეშვეობით ამყარებენ. ნერვული იმპულსი აქსონის სიგრძეზე მოძრაობს, და სინაპსების მეშვეობით გადასცემს სხვა უჯრედებს აღგზნებადობას
მხოლოდ ერთი მიმართულებით- უჯრედის აქსონიდან  -  უჯრედის დენტრიტის ან სხეულის მიმართულებით. 

                    
                                                                                                                                                                                                                                                                              

როგორ წარმოიქმნება ნერვული იმპულსი.
ნეირონის წარმოქმნისთვის და გამართული მუშაობისთვის საჭიროა ენერგია, რომელიც უჯრედ შიდა გამუდმებით მიმდინარე ბიოქიმიურ პროცესების შედეგად წარმოიქმნება. ყველა უჯრედში გამუდმებით  ხდება  ცილების და სხვა ნივთირებების სინთეზი, რასაც ნერვული იმპულსის ფუნქციონერებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნივთიერბათა  ცვლის  გამართული  მუშობა  განსაკუთრებით დამოკიდებულია  უჯრედში  ნატრიუმის  და  კალიუმის  რაოდენობის განსხვავებაზე  და  მრავალ  სხვა ფაქტორზე .  უჯრედ  შიდა  მიმდინარე  პროცესების  სწორი ფუნქციონირება ,განპირობებულია  უჯრედში  გამუდმებით მიმდინარე  ქიმიურ  მეტაბოლიტური  პროცესების  (ნივთიერებათა ცვლის)  გამართულ  და  სინქრონულ  მუშაობაზე
.

კანის  ზემოდან  განთავსებული  აპარატურა  უჯრედის  დონეზე  ააქტიურებს  ნივთიერებათა 

 

ცვლას,  იზრდება  უჯრედების  მემბრანული  პოტენციალი,  რაც  ხელს  უწყობს  ნერვული 

 

იმპულსის  გატარებას  წამის  0,002  ნაწილში.

 

რატომ  აღდგება მხედველობა ერთ საათში.

                                                                                     გულწრფელი მადლობა და ნათელი ხსოვნა,  მასწავლებლებს, თემის ხალმძღვანელს -  აკადემიკოს სვიატოსლავ ფეოდოროვს. 
მადლობა მეცნიერებს, რომელთა სამეცნიერო შრომებით დამტკიცდა, რომ თვალის ნებისმიერი სნეულებების დროს, ბადურა გარსზე არსებული უჯრედები იმყოფებიან პარაბიოტულ მდგომარეობაში.
ე.ი ცოცხალი, მაგრამ ფუნქცია დაკარგული ანუ, მიძინებული.
სიტყვა პარაბიოზიც ამას ნიშნავს  Para - ახლოს, Bios - სიცოცხლე, ანუ სიცოცხლესთან ახლოს.

 

 

მაგოთერაპიით ერთ საათში მხედველობის აღდგენის

 

მექანიზმი.სპეციალურად მაგოთერაპიისთვის შექმნილი სხვა და სხვა ტიპის ინოვაციური აპარატურის ზემოქმედებით ( რომელსაც მხედველობის ტრაქტის მიმართულებით კანის ზემოდან ვანთავსებთ ), ორგანიზმში ხდება დადებითი ბიოქიმიური ცვლილებები:
ხდება უჯრედების გაჯერება ჟანგბადით.
სისხლში PH დადებით ცვლილებები .
უჯრედის მემბრანული პოტენციალის შეცვლა.
კალიუმის და ნატრიუმის განხვავების სათანადო ნიშნულებამდე მიყვანა და მრავალი სხვა.

 

 

პოზიტიური  ბიოქიმიური  ცვლილებების  შედეგად:

უჯრედები გამოდიან
პარაბიოტიული
მდგომარეობიდან.
მკურნალობა მიმდინარეობს ამბულატორიულად
წამის 0.002 ნაწილში ნერვული იმპულსი მიდის ტვინამდე.
ტვინი უკვე აღიქვამს მიღებულ იმპულს.
პაციენტის ასაკი-ჩვილობიდან ღრმა მოხუცებულობამდე
სწორად გადაამუშავებს აღთქმულ იმპულს.
უბრუნებს თვალს სრულყოფილ გამოსახულებას.
ხდება მხედველობის აღდგენა.
 

 

 

 

ამიტომაც არის შედეგი ასე 

დაუჯერებლად მოკლე დროში

პროცედურიდან 1 საათში !
 

 

 

 

მხედველობის  აღთქმა  ერთ  საათში.

 პროცედურიდან  ერთ  საათში,  პაციენტი  მხედველობის  მომატებას  აღიქვამს  გაელვების  სახით,  რომელიც  გარკვეული  პერიოდულობით  ჩნდება  თვალის წინ. ათი  სამუშაო  დღის  მანძილზე  „გაელვების“  ხანგრძლივობა  და  პერიოდულობა  იზრდება.  მეტი  და  მეტი  უჯრედი  "იღვიძებს"  და  ერთვება  მხედველობის  პროცესში,  ხოლო  ტვინი  კი " სწავლობს"  მათზე  ადექვატურ  რეაგირებას.  ერთ  საათში  მიღებულ  შედეგს  სჭირდება  გამყარება,  ყოველდღიურად,  ხუთი ან  ათი  დღის  მანძილზე,  1 - 3 - 4  საათის  განმავლობაში,  რაც  ყველა  კონკრეტულ  შემთხვევაში ინდივიდუალურია.  განმეორებითი  კურსების  შედეგად  მხედველობა  კვლავ  მატულობს.

 

 

მრავალწლიანმა სამეცნიერო კვლევებისა და კლინიკური შედეგების ანალიზმა,
ჩაუყარა საფუძველი მაგოთერაპიას,
როგორც უსაფრთხო ეფექტური და უვნებელი მკურნალობის მეთოდს,  
რაც დასტურდება სხვა და სხვა ქვეყნის საერთაშორისო პატენტებით.

 

                                                                                                                                         

 

 

 

როგორ მკურნალობთ მაგოთერაპიით ყველა დაავადებას ? 

 

 

ჩვენ ვმკურნალობთ პაციენტს და არა დაავადებას !

 

მხოლოდ  თვალის კლინიკა “ ახალი ტექნოლოგიები- MaGo "  შეგვიძლია  მოვიძიოთ და ავაღორძინოთ   ნებისმიერი  ორგანიზმის  რესურსი და აღვადგინოთ მაგოთერაპიით  მხედველობა.

ორგანიზმის  რესურსის აღდგენა არ არის დამოკიდებული დაავადების წარმოშობასა და  ხანგრძლივობაზე  ან  პაციენტის ასაკზე.

მაგოთერაპია აღადგენს მხედველობას   უშედეგოდ ჩატარებული ოპერაციების მერე,სხვა სხვა დაავადებები დროს,

განსაკუთრებით იმ დაავადებებისას, რომელიც განუკურნებლად მიიჩნევა.

 

 

წარმატებული სტატისტიკა 

 
ხანგრძლივი კლინიკური გამოცდილება და ცოდნა, გვაძლევს საშუალებას ყველა პაციენტს მივუდგეთ ინდივიდუალურად და მკურნალობა ყველა კონკრეტულ შემთვხვევაში იყოს ადაპტირებული მისი ორგანიზმის მაქსიმალური რესურსის ასაღორძინებლად - ოპტიმალური შედეგის მისაღებად.
მაგოთერაპია უბრუნებს მხედველობას სხვა და სხვა დავადებების დროს, განსაკუთრებით „ განუკურნები“ დაავადებებისას.
  
                             
             
სიელმე, ასტიგმატიზმი, მიოპია. 93   %

შორსმხედველობა (ჰიპერმეტროპია).

92
 
%

ამბლიოპია (გაზარმაცებული თვალი).

88
 
%

ბადურის ატროფიულ დისტროფიული პროცესები.

79
 
%

უშედეგო ოპერაციების შემდგომ.

78
 
%

გლაუკომა (სავალდებულოა მინიმალური მხედველობის არსებობა).

74
 
%

ნისტაგმი.

67
 
%

მხედველობის ნერვის ნაწილობრივი ატროფია.

59
 
%

კერატოკონუსი. I - II სტადია.

49
 
%
             
                             
 

 

 
მეთოდის  ფიზიოლოგიურობიდან  გამომდინარე,  მისი  გამოყენება 
შესაძლებელია
ყოველ  3 - 6 - 9  თვეში ერთხელ,  სასურველი  შედეგის  მისაღწევად.
 

 

 

 

უკუჩვენება.

 

 

 • სინათლის შეგრძნების არ ქონა.
 • ეპილეპსია.
 • მწვავე ინფექციური დაავადებები.
 • ავთვისებიანი სიმსივნე.
 • გონებრივი ჩამორჩენა.
გვერდითი მოვლენები, რისკი,
ალერგია,  გართულებები.
 
არ არსებობს !

 

 

 

მაგოთერაპიის უპირატესობა.

 

 • პირველივე გასინჯვისას, 97% სიზუსტით პროგნოზი მკურნალობის შედეგზე.
   
 • ტესტირებიდან 1 საათში ხდება მხედველობის აღდგენის აღთქმა.
   
 • გამყარებას ესაჭიროება 5-10 დღე.
   
 • პაციენტის ასაკი და დაავადებები შეიზღუდავია.
   
 • აუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.


   
 • მაგოთერაპია არის უსაფრთხო, უმტკივნეულო,გვერდითი მოვლენების და რისკის გარეშე.
   
 • წარმატებულია უშედეგო ოპერაციების შემდეგ.
   
 • შედეგი სტაბილურია 20 წელზე მეტი.
   
 • სათვალე აღარ გამოიყენება.
   
 • მკურნალობის ჩატარება შესაძლებელია ყოველ 3-6-9- თვეში ერთხელ, სასურველი შედეგის მისაღწევად.
 • მატულობს მხედველობა შორს და ახლოს.
   
 • იზრდება მხედველობის ველი.
   
 • უმჯობესდება ღამის ხედვა.
   
 • განმეორებითი მკურნალობა იწვევს მხედველობის ზრდას.
   
 • აჩერებს პროგრესირებას მიოპიის, ბადურის დისტროფიების ,გლაუკომის და სხვა დაავადების  დროს.