ექიმთან
მიღებაზე
ჩაწერა
 
ბ ა დ უ რ ი ს       დ ი ს ტ რ ო ფ ი ე ბ ი.
 
პ ი გ მ ე ნ ტ უ რ ი   რ ე ტ ი ნ ი ტ ი.
 
 
 

 

მაგოთერაპია დაგეხმარებათ მხედველობის აღდგენაში

თქვენი ორგანიზმის რესურსის აღორძინების ხარჯზე.

ეფექტური და უსაფრთხო მკურნალობა მაგოთერაპიით

ჩვენთან რეალობაა!

 

 

შედეგი ტესტირებიდან ერთ საათში -------  გართულების და რისკის გარეშე  ----------  სტაბილური შედეგი

        

 

 

პ ი გ მ ე ნ ტ უ რ ი  რ ე ტ ი ნ ი ტ ი 

 

მიეკუთვნება  ბადურის მემკვიდრული  დისტროფიების  

დაავადებათა  ჯგუფს. დაავადების  დროს  ზიანდება თვალის პიგმენტური ეპითელიუმის ფუნქცია ,რაც ავტომატურად იწვევს  ფოტორეცეპტორული უჯრედების-  ჩხირები და კოლბების დისფუნქციას , რომელნიც  უზრუნველყოფენ დღის, ღამის და პერიფერიულ მხედველობას.
პიგმენტური რეტინიტი პროგრესირებადი დაავადებაა და ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში სხვა და სხვა სისწრაფით ხდება მხედველობის დაკარგვა, რომელიც ხშირად სიბრმავით მთავრდება.პიგმენტური რეტინიტის ფორმიდან გამომდინარე, დაავადების გამოვლინება  და პირველი სიმტომები შესაძლოა 3-5 წლის ასაკში  ან
30- 50-60 წლის  ასაკშიც დაიწყოს. 

 

 

 

ბადურის  მემკვიდრულ დისტროფიებს 

რომელსაც წარმატებით ვმკურნალობთ მიეკუთვნება:

 

  ტაბორეტინალური აბიოტროფია. ბესტის დაავადება.
   შტარდგარტის დაავადება კოლბურ-ჩხიროვანი ბადურის დისტროფია.
  ბადურის თანდაყოლილი აბიოტროფია   და სხვა, ორგანიზმის რესურსიდან გამომდინარე

 

 

            ს ა წ ყ ი ს ი  ს ი მ პ ტ ო მ ე ბ ი

ბადურის დისტროფიების  დროს, პიგმენტური რეტინიტის საწყის სტადიაზე ,შესაძლოა მხედველობის სიმახვილე რამდენიმე საათით ( დღით)  დაქვეითდეს და მერე ისევ ნორმაში ჩადგეს.  საწყისი სიმპტომები შეიძლება ნებისმიერ ასაკში გამოვლინდეს. როგორც წესი, დაავადება ბავშობაში იწყება და 30 წლამდე ხდება მისი დიაგნოსტირება.

                 

       განსაკუთრებით ყურადსაღებია ბავშვები ! 

 

მნიშვნელოვანია დააკვირდეთ და მიაქციოთ ყურადღება უჭირს თუ არა პატარას გადაადგილება სიბნელეში. შესაძლოა ხშირად ეცემა, ეჯახება საგნებს, არ თამაშობს ეზოში შებინდებისას და სხვა.

თუ რომელიმე სიმპტომს შეამჩნევთ, აუცილებლად  ჩაუტარეთ პატარას გამოკვლევები, რათა დროულად იქნას პრობლემა გამოვლენილი და ნამკურნალები.

 

 

 

მნიშვნელოვანი პირველადი სიმპტომები:

 

დეზ ორიენტაცია შებინდებისას, დღის მხედველობის შენარჩუნების ფონზე.
   
ხანგრძლივი ადაპტაცია მკვეთრი სინათლიდან სიბნელეში გადასვლისას.

 

 

 

 

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა!

 

 

 პიგმენტური რეტინიტის საწყისი სიმპტომები, შესაძლოა თვალის სხვა და სხვა   დაავადებებსაც   ახასიათებდეს. მხოლოდ ექიმ-ოფთალმოლოგს შეუძლია მათი   დიფერენციაცია და სწორი   დიაგნოზის დასმა.

 

 

 

 

 
ძ ი რ ი თ ა დ ი   ს ი მ პ ტ ო მ ე ბ ი
 

  ნისლი თვალის წილ.     მომატებული მგრძნობელობა შუქის მიმართ.

  წაშლილი, არა მკვეთრი გამოსახულება.     ფერების აღქმის დაქვეითება.

  პერიოდულად დღის მხედველობის დაქვეითება.     მილისებური (ტუნელური) მხედველობა.
  მხედველობის ველის შევიწროვება.        

 

 

რ ა ტ ო მ   კ ლ ე ბ უ ლ ო ბ ს   მ ხ ე დ ვ ე ლ ო ბ ა ?

 

ბადურა გარსი ტვინის ნაწილია, ანუ იგივე ნერვული ქსოვილი.ბადურის უჯრედები  ( ფოტორეცეპტორები) აღიქვამენ  შუქის იმპულსებს და ახდენენ  მათ ტრანსფორმირებას ნერვულ აიმპულსებად.

ფოტორეცეპტორები ის უჯრედებია, რომლებიც გარდაქმნიან შუქის იმპულსებს ნერვულ იმპულსებად.  მათ მიეკუთვნება კოლბები და ჩხირები რომლებიც განაპირობებენ დღის, ღამის და სხვა ტიპის მხედველობას.  მათი გამართული  ფუნქციონირება დამოკიდებულია უჯრედ შიდა გამუდმებით მიმდინარე ნივთიერებათა ცვლის გამართულ მუშაობაზე. 

პიგმენტური რეტინიტის და ბადურის სხვა დისტროფიების დროს, პიგმენტურ ეპითელიუმის  უჯედებში ირღვევა  ნივთიერებათა ცვლა. ფოტორეცეპტორები ვერ გარდაქნიან შუქის იმპულსებს ნერვულ იმპულსებათ და ტვინი ვერ ღებულობს ინფორმაციას,  შესაბამისად  ვერ ამუშავებს მას. უჯრედების  უმრავლესობა “მძინარე„ - პარაბიოტულ მდგომარეობაში გადადის, რაც დამატებით აფერხებს ნერვული იმპულსის წარმოქმნას. შედეგად - ირღვევა დღის და ღამის მხედველობა,ფერების აღთქმას.

მ ა გ ო თ ე რ ა პ ი ი თ  მ კ უ რ ნ ა ლ ო ბ ა.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          მაგოთერაპიით ბადურის დისტროფობიების მკურნალობისას, ჩვენი მიზანია მოვუმატოთ პაციენტს მხედველობა, შევამციროთ არსებული სიმპტომები რაც დაავადების პროგრესირების შენელებით ან შეჩერებით მიიღწევა.

 

ჩვენ ვმკურნალობთ პაციენტს და არა დაავადებას !

 

მაგოთერაპიით  მკურნალობისას ,გამოკვლევების  საფუძველზე ვიკვლევთ კონკრეტული ორგანიზმის რესურს და  პირველივე ვიზიტისას 97% სიზუსტით ვაძლევთ  პროგნოზს ,თუ რამდენად მოემატება კონკრეტულ ადამიანს   მხედველობა  მკურნალობის  შემდეგ. გამოკვლევების საფუძველზე,  ყველა პაციენტს ვუდგენთ მკურნალობის ინდივიდუალურ სქემას, რაც განაპირობებს პოზიტურ  მკურნალობის შედეგს. 

იხილეთ მეტი → მაგოთერაპია 


როგორ აღდგება მხედველობა მაგოთერაპიით.
 


 

სპეციალურად მაგოთერაპიისათვის შექმნილი აპარატურა, რომელსაც კანის ზემოდან ვანთავსებთ მხედველობის ანალიზატორის მიმართულებით, წამის 0,002 ნაწილში ააქტიურებს უჯრედ შიდა ნივთირებათა ცვლას . შედეგად ცოცხალი , მაგრამ პარაბიოტულ „ მიძინებულ“ მდგომარეობაში მყოფი ფოტორეცპტორები იწყებენ ფუნქციონირებს - მათ უკვე შეუძლიათ შუქის იმპულსის ნეირონებათ გარდაქმნა. მხედველობის ანალიზატორი იმავე სისწრაფით ახდენს ადექვატურ რეაგირებას ამ იმპულსებზე და მატულობს მხედველობა. მრავალწლიანმა სამეცნიერო კვლევებით დადგინდა, რომ უჯრედშიდა ნივთიერბათა ცვლის აღდგენა განაპირობებს მრავალ დადებით ბიოქომიურ ცვლილებებს მთელ ორგანიზმში. ხდება ციტოკინების და ზრდის ენდოგენური ფაქტორების გამონთვისუფლება.გასაგები რომ იყოს, მარტივად- ზრდის ფაქტორები   არეგულირებენ უჯრედების ზრდას და მათ გამრავლებას, ახდენენ უჯრედების დიფერენციაციას, ანუ არა სპეციალიზირებულ უჯრედებს გარდაქმნიან სპეციალიზირებულ უჯრედებად და განაპირობენ ორგანიზმის გამართულ ფუნქციონირებას. ციტოკინები-განსაკუთრებული ნივთირებაა, რომელსაც სხვა და სხვა უჯრედები გამოყოფენ.ციტოკინები თავიანთი ზემოქმედებით ახდენენ სხვა უჯრედების ფუნქციის სტიმულაციას, რომლებიც იცავენ ფოტორეცეპტორებს დაზიანებისაგან ხოლო ბადურა გარსს , ახალი დეგენერაციული კერების გაჩენისაგან. ეს და სხვა პოზიტიური ბიოქიმიური პროცესები უზრუნველყოფენ მაგოთერაპიით არა მარტო მხედველობის აღდგენას, არამედ დაავადების პროგრესირების შეჩერებას ან შენელებას , რაც ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურია. 

 

მაგოთერაპიით მკურნალობისას, 79 % ხდება უმტკივნეულოდ და უსაფრთხოდ

მხედველობის აღდგენა ბადურის დისტროფიების ჯგუფში შესულ "განუკურნებადი"

დაავადებების დროს.

 

 

მ ა გ ო თ ე რ ა პ ი ი ს   შ ე დ ე გ ე ბ ი:

 

 

 

მატულობს ცენტრალური მხედველობა.    უმჯობესდება მხედველობა შებინდებისას.   საგნები უფრო მკვეთრ ფორმას იძენენ.
 

რასაც პაციენტი 1 საათში გაელვებების სახით აღიქვამს.ათ დღიანი პროცედურების შედეგად
 "გაელვებების" ხანგრძლივობა და ნათელი ხედვის პერიოდები იზრდება/

    პაციენტი თავისუფლად გადაადგილდება, აღარ ეჯახება საგნებს     უმჯობესდება ცხოვრების ხარისხი
მცირდება ან ქრება შუქის "ბლიკები" თვალის წინ.   შესაძლებელი ხდება ფერების მკვეთრი აღქმა.   ფართოვდება მხედველობის ველი.
  შუქისადმი ადაპტაციის უნარი მცირდება.     პაციენტის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა უმჯობესდება     პაციენტს უადვილდება უცხო გარემოში გადაადგილება

 

 
რ ა ზ ე    ს ა უ ბ რ ო ბ ე ნ     ჩ ვ ე ნ ი     პ ა ც ი ე ნ ტ ე ბ ი