ექიმთან
მიღებაზე
ჩაწერა

 

 

მადლობას ვუხდით ყველა პაციენტს, ვინც ხელმოწერით თანხმობა განაცხადა ქვემოთ მოცემული მასალების გამოქვეყნებაზე.

 

 

შ ო რ ე უ ლ ი   შ ე დ ე გ ე ბ ი.