ექიმთან
მიღებაზე
ჩაწერა

რატომ მატულობს მხედველობა
„ გ ა ნ უ კ უ რ ნ ე ბ ა დ ი “

დაავადებების დროს ქირურგიის და მედიკამენტების გარეშე.

 

 

მხედველობის  აღდგენა  მაგოთერაპიით.

 

 
   

დროით გამოცდილი ბუნებრივი მეთოდი!!

მხედველობის აღდგენა

 

ინოვაციური  აპარატურით,

ქირურგიის  და  მედიკამენტების  გარეშე,  

ისეთი დაავადებების  დროსაც, 

რომელიც  არ  ინკურნება !

 

მაგოთერაპია დაცულია საერთაშორისო პატენტებით,

რაც მეტყველებს მის ეფექტურობასა და  უვნებლობაზე. 


 

 

შედეგი ტესტირებიდან ერთ საათში -------  გართულების და რისკის გარეშე  ----------  სტაბილური შედეგი

        

 

 

1996 წლიდან დღემდე 7000-ზე მეტ პაციენტს ვუმკურნალეთ.

 

არ ვიყენებთ მედიკამენტებსა და ქირურგიას.

დაავადების ხანგრძლივობას და პაციენტის ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს.

გამორიცხულია რისკი,ალერგია გართულებები  და  გვერდითი მოვლენები 
 

 

       
 ინოვაციური აპარატურით ვაღორძინებთ ორგანიზმის რესურსებს. 93 % ში მხედველობის აღდგენა ხდება ტესტირებიდან 1 საათში. დაცულია საერთაშორისო პატენტებით.
 
მაგოთერაპია  -  წინსვლა  მხედველობის  აღდგენაში !!
 

მაკა გოგიაშვილის თერაპია - მაგოთერაპია და თვალის კლინიკა ახალი  ტექნოლოგიები -  MaGo, - თბილისი (საქართველო) შეიქმნა იმისათვის, რომ დაუბრუნოს პაციენტებს მხედველობა, განსაკუთრებით იმ დაავადებების დროს , რომელთა მკურნალობაც დღეს უშედეგოა.

მაგოთერაპია გვაძლევს დაუჯერებლად მოკლე დროში პოზიტიურ შედეგს სხვა და სხვა ტიპის და სიმძიმის დაავადებათა მკურნალობისას.

ჩვენი მრავალწლიანი კლინიკური გამოცდილება და ინდივიდუალური მიდგომა ყველა პაციენტის მიმართ, გვაძლევს საშუალებას პირველივე ვიზიტისას 97% სიზუსტით, მივცეთ პაციენტს პროგნოზი, თუ რამდენად მოემატება მას მხედველობა, რომელსაც იგი მეორე დღეს ყველგან აღიქვამს .ერთ საათში მომატებულ მხედველობას სჭირდება გამყარება 5-10 დღის მანძილზე.

მაგოთერაპიის შედეგი სტაბილურია 18-20 წლის მანძილზე.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1996 წლიდან 7000 ზე მეტ პაციენტს აღვუდგინეთ მხედველობა.
 
  არ ვიყენებთ მედიკამენტებსა და ქირურგიას.
     
  აპარატურით ვაღორძინებთ ორგანიზმის რესურსებს.         
     
  დაავადების ხანგრძლივობას, ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს
     
  93 % ში მხედველობის აღდგენა ხდება ტესტირებიდან 1 საათში.
                                               
  გამორიცხულია გართულებები, რისკი ალერგია.
     
  დაცულია საერთაშორისო პატენტებით.
     

                            

                 იხილეთ მეტი → მაგოთერაპია                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ექიმი მაკა გოგიაშვილი

12 გამოგონების და მაგოთერაპიის ავტორი, მედ მეცნ დოქტორი, კლინიკის ხელმძღვანელი

მაგოთერაპია დროით გამოცდილი ბუნებრივი მეთოდია და აღადგენს მხედველობას 1996 

წლიდან!

 

 

მ ა გ ო თ ე რ ა პ ი ა. 

 

   

კანის ზემოდან განთავსებული ინოვაციური აპარატურით, რომელიც შექმნილია სპეციალურად მაგოთერაპიისთვის ხდება მხედველობის აღდგენა ბუნბრივად, ქირურგიის და მედიკამენტების გარეშე.

                                       

 
                                                                                                                           

მხედველობის აღდგენა 1 საათში განპირობებულია ნივთიერბათა ცვლის გააქტიურებით, რაც ხელს უწყობს წამის 0,002 ნაწილში უჯრედების პარაბიოტული (მიძინებული) მდგომარეობიდან გამოყვანას და აჩქარებს ნერვული იმპულსის გატარებას.

                                       
                                                                                                                     
თავისი ბუნებრივი ზემოქმედებით, რომელიც გამორიცხავს ნებისმიერ გართულებას, გვერდით მოვლენას და რისკს, მიჩნეულია როგორც ეფექტური და უვნებელი მეთოდი. დაცულია საერთშორისო პატენტებით.

 

   მაგოთერაპია აღადგენს მხედველობას ისეთი დაავადებების დროს რომელიც ითვლება განუკურნებლად.   

   

 

კლინიკა ახალი ტექნოლოგიები  MaGo.

 1996 წლიდან ჩვენ ვუმკურნალეთ 7000ზე მეტ პაციენტს, ამ წლების მანძილზე მივიღეთ შეუფასებელი გამოცდილება ინდივიდუალური მკურნალობის სქემის შექმნაში ყველა პაციენტის მიმართ, რამაც განაპირობა მაგოთერაპიით მკურნალობის შედეგის სტაბილურობა 18-20 წლის მანძილზე.

მაგოთერაპია შექმნილია იმისათვის, რომ დავეხმაროთ იმედ დაკარგულ პაციენტებს მხედველობის აღდგენაში სხვა და სხვა თვალის სნეულებების დროს ! 

 

 იხილეთ მეტი → კლინიკის შესახებ

 
მაგოთერაპია  აღმიდგენს  მხედველობას ?

რა შედეგს  შეიძლება  ველოდო ? 
 
 

მრავალწლიანი სამეცნიერო  კვლევების  საფუძველზე  დადგინდა,  რომ  ნებისმიერ  ორგანიზმს  გააჩნია  გამოუყენებელი  ფარული  რესურსი,  რომელიც  ყველა  ადამიანს  სხვა  და  სხვა  რაოდენობით  გააჩნია.

ჩვენს  მიერ  შემუშაველი  ავტორიზებული  მეთოდიკით,  ხდება   კონკრეტული  ორგანიზმის  რესურსის  მოძიება  და  მისი  აღორძინება,  რაც  ყველა  ადამიანს  გააჩნია,  მიუხედავად  ასაკისა  ან  დაავადების  სირთულისა, ხანგრძლივობის  თუ  წარმოშობისა .

პირველივე  ვიზიტისას,   ჩვენ  ვაძლევთ  პაციენტს  პროგნოზს,  თუ  რამდენად  მოემატება  მას  მხედველობა მკურნალობის  მერე,  რაც  97%  სიზუსტით  მართლდება  და  2  ან  3  გასინჯვისას  პაციენტი  უკვე  ამ  მომატებულ  მხედველობას  ყველგან  აღიქვამს,  რომელსაც  შემდეგ  სჭირდება გამყარება 5  ან 10 დღის მანძილზე  1 დან  3 - 4  საათის  განმავლობაში,  რაც  ყველა  შემთხვევაში  ინდივიდუალურია.